next up previous
Next: 150. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka Up: Krátké zprávy Previous: Nebezpečná zatáčka

Služba pro občany

Obec Chýně vlastní mimo jiné okružní pilu, míchačku na beton a pojízdný žebřík. Tyto věci je možné si zapůjčit. Pan Mach má ve správě okružní pilu za 10 Kč/den a míchačku za 5 Kč/den do čtrnácti dnů, potom 15 Kč/den. Pojízdný žebřík má ve správě p. Laurýn. Josef Mach2006-10-06