next up previous
Next: Svobodný přístup k informacím Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy

Sponzor Chýnovin

Rád bych touto cestou poděkoval za poskytnutí 600 Kč, které umožnily vydat Chýnoviny o čtyři strany rozsáhlejší (když už se nám nashromáždilo tolik příspěvků) a přitom držet již zavedenou cenu 9 Kč. Chýňský občan, který si nepřál být jmenován, za nás takto vyřešil problém, jaký příspěvek vyřadit, a který otisknout. Ještě jednou děkuji.

Ondřej Jelínek2006-10-06