next up previous
Next: Krátké zprávy Up: CHYNO4 Previous: Jak jsem dělal Goléma

Zahrádka

Jaro je období, kdy je třeba udělat na zahrádce důkladnou prohlídku ovocných dřevin a včas z nich odstranit všechny mumifikované a shnilé plody. U maliníků a ostružiníků již měly být odstraněny všechny loňské (odplozené) prýty, ale i nové napadené a poškozené. Březen je měsíc, kdy po delší přestávce začínáme na zahrádce pracovat. Končíme s mechanickým odstraňováním a spalováním větví jabloní napadených nektriovou rakovinou. Vzniklé rány ošetříme stromovým štěpařským voskem nebo vhodnou, např. latexovou barvou. Části větví třešní a višní postižených rakovinným odumíráním však odstraňujeme až za mízy.

U broskvoní, kterým se v naší obci také dobře daří, je nejúčinnější ochrana proti obávané kadeřavosti broskví postřik v době nalévání pupenů (ouška) prostředkem Kuprikol 50. Vhodné je provést ošetření nejméně dvakrát v období 10 - 14 dnů, nebo již na podzim po opadání a vyhrabání a spálení napadených listů při teplotě nejméně 7 $^{0}$C a potom znovu na jaře. Na zahradě, kde se pravidelně vyskytuje okrajová spála listů (nedostatek draslíku) u angreštů a rybízů, je třeba předcházet zapravením do půdy síranu draselného (ne draselnou sůl) a dřeviny nepřehnojit dusíkem a vápníkem. V této době také silně poškozují brukvovité zeleniny dřepčíci (ředkvičky, pekingské zelí, ředkev), patří do čeledi mandelinkovitých. Přezimují na povrchu půdy a pod rostlinnými zbytky. Larvy se vyvíjejí v půdě, kde ožírají kořeny hostitelských rostlin. V době trvajících teplých a suchých období dochází v srpnu při silném výskytu k poškození vzrostlých rostlin zelí, kapusty, kedluben Gigant. Velice pomáhá při zjištění pravidelná zálivka 2x denně nebo postřiky Zolone 35 EC nebo WP. V naší oblasti je také problémem výskyt houbomilky česnekové. Při teplotě plus 10 $^{0}$C je možné udělat ošetření zálivkou Basudin 600 EC nebo Diazinon 60 EC, jestliže česnek vysazujeme až nyní, pak volíme pouze tyto odrůdy: Japo, Prim, Dakar. Předem je ale ošetříme proti houbovým chorobám, např. Fundazol 50 WP. Zásadně však česnek nevysazujeme na místa, kde v posledních 4 - 5 letech byl pěstován nejen česnek, ale i cibule a pór. Na závěr: velmi dobrou ochranou jsou netkané textilie, kterými rostliny pokrýváme v době náletu škůdců.

Zahrádka je věda, která člověka nikdy neomrzí a zcela vyčerpá.

Jaroslava Černá


next up previous
Next: Krátké zprávy Up: CHYNO4 Previous: Jak jsem dělal Goléma
2006-10-06