next up previous
Next: Jak jsem dělal Goléma Up: Napište nám ... Previous: Filipika proti mizomúzům

Priority

Na konci roku 1999 se obec díky firmě Berger, která v té době odstoupila od odkoupení obecního pozemku, dostala do finanční tísně. Peníze, se kterými již bylo počítáno a kterých bylo potřeba k proplácení faktur a proinvestování do konce roku (aby obec nepřišla o dotace), se nakonec podařilo starostovi p. Fingerhutovi získat. Dvěma firmám byly vystaveny zálohové faktury (T.X.T. - vodovodní přípojky, Indos - koupě pozemku) a jedné z nich se ještě proplatí jistá odměna. Tak, jako by se bance musely platit úroky, ale v poloviční výši. Pokud se záměry firem nezrealizují, zálohy se jim do konce roku vrátí.

Zdá se, že by zastupitelé byli úplní blázni, kdyby na tak výhodné podmínky nepřistoupili. Obnášelo by to sice vystavování faktur na prodej, práce nebo služby, které s největší pravděpodobností nebudou uskutečněny, ale ten zisk! Možná vám jako blázen budu připadat já. Ale byla jsem jako jediná proti.

Stále slyším argumenty, že žijeme v době, kdy stát na obce kašle a nedává jim žádné peníze. Zákony jsou špatně stavěné a jejich obcházení se stalo téměř nutností. Každý se snaží urvat co se dá a my přece nebudeme hloupí. A právě pro to vše jsem proti. Nejenom proti této transakci, ale proti takovýmto praktikám vůbec.

Možná, že zákony a finanční politika státu nejsou takové, jaké by měly být, a právě obce na to nejvíce doplácejí. Zdá se tedy logické hledat únikové cestičky, i když nejsou právě čisté. Po deseti letech budování demokracie jsme se na ekonomické úrovni v naší republice dostali k tunelování, daňovým únikům, bankovním podvodům, nevyplácení mezd a vzájemnému okrádání. Když se ozveme, je nám nejen nejvyššími politickými představiteli řečeno, že jsme si je zvolili a teď už máme nechat vše na nich a tiše přihlížet, ať se děje, co se děje.

Podpořit navrhovaný přístup pro mě znamená přijmout zákony džungle, a tím se podílet na jejich vytváření. To je pro mě nepřijatelné. Myslím si, že právě na té naší - obecní úrovni máme šanci lidem naslouchat a dělat politiku čistě a průhledně. Tak, aby byla pro lidi srozumitelná a zbytečně neznechucovala.

Světla Truksová


next up previous
Next: Jak jsem dělal Goléma Up: Napište nám ... Previous: Filipika proti mizomúzům
2006-10-06