next up previous
Next: Filipika proti mizomúzům Up: Napište nám ... Previous: Ohlédnutí

Výstavba bytových domů

V říjnu minulého roku byla na veřejném zasedání obecního zastupitelstva zveřejněna studie a projektová dokumentace k výstavbě bytových domů v naší obci, tzv. sídliště. Od té doby je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Chtěla jsem vědět, v jaké fázi zpracování se celý projekt právě nachází. Bohužel se mi nepodařilo spojit se s panem ing. Bekem, většinovým vlastníkem firmy T.X.T., která chce celý záměr uskutečnit.

Podle starosty p. Fingerhuta, který je s panem Bekem ve spojení, se právě připravuje žádost o stavební povolení. Ani loňský krach 1. Družstevní záložny, která se měla na projektu výstavby podílet, firmu T.X.T. neodradil od úmyslu celý záměr uskutečnit. Co se týká státní dotace na výstavbu těchto bytů, nic se nemění. I když se stavbu v loňském roce nepodařilo zahájit, stačí začátkem každého roku obnovit žádost o tuto dotaci a ta zůstává stále v pořadí. Ale i kdyby se jí nepodařilo získat, firma T.X.T. stavět bude, jen se ceny za byty úměrně zvýší.

V lednu byl na pracovní schůzce obecního zastupitelstva projednán dopis od petičního výboru, ve kterém byla urgována odložená odpověď na petici proti této výstavbě.V diskuzi, která se rozvinula, jsem se od pana Parmy dozvěděla, že se již sbírá jistá enkláva lidí, kteří dnes litují, že petici podepsali. Jedná se prý především o lidi, kteří by nyní rádi na sídlišti získali byt. Pan starosta mi sdělil, že je pan Bek moc zvědavý na to, kteří lidé petici podepsali, protože takovým prý byt prodán nebude. Osobně si myslím, že ti, kteří si za svým názorem stojí, o takový byt nestojí.

Jak rychle se celý záměr podaří uskutečnit, není zatím jasné. Ani to, zda bude dotace opravdu poskytnuta. Čímž by se pak ale vytratil efekt levného bydlení a pravděpodobně i přispění obci na infrastrukturu. Podle informací z referátu pro podporu bydlení Okresního úřadu Prahy západ bude pro letošní rok na tyto akce přiděleno velmi málo prostředků. Ing. Bek i starosta p. Fingerhut si v tomto ohledu věří.

Světla Truksová


next up previous
Next: Filipika proti mizomúzům Up: Napište nám ... Previous: Ohlédnutí
2006-10-06