next up previous
Next: Ohlédnutí Up: Napište nám ... Previous: Proč se vlastně slaví

Reportáž televize Prima

V minulém čísle Chýnovin jsem se dočetl v rozhovoru s panem starostou, že jakási blíže nespecifikovaná skupina občanů poslala na něho v souvislosti s plánovanou stavbou sídliště a s tím související smlouvou s firmou TXT televizi Prima. Nemohu jinak než se coby osoba zúčastněná této kauzy vůči těmto slovům důrazně ohradit. Podobně již v nultém čísle Chýnovin učinil pan František Fousek, jehož popis celé situace je pravdivý. V té době jsem pracoval jako redaktor televize Prima pro Prahu a střední Čechy a přistěhovav se do Chýně jsem po nějaké době z rozhovorů s místními občany, se kterými jsem se stýkal zjistil, že se plánuje jistý druh stavby, který se některým obyvatelům Chýně příliš nezamlouvá (stejně jako chování obecního úřadu). Shledal jsem tento problém natolik zajímavým, že jsem o tom natočil reportáž.

Zdůrazňuji, že mě nikdo na nikoho neposílal ani proti nikomu neštval a že takové tvrzení je osočením mé osoby z absence nestrannosti žurnalisty. A nejenom mé, ale také je špiněno dobré jméno televize Prima. Televizi (doufám, že žádnou) nelze na někoho poslat. Uvnitř této instituce existuje jistý kontrolní mechanismus, který zabraňuje odvysílání nevyvážených a nepravdivých informací - je zde editor, vedoucí redaktor a šéfredaktor, kteří práci jednotlivých redaktorů kontrolují. Svým tvrzením chýňský starosta napadá nestrannost a práci také těchto lidí.

Pan František Fingerhut dostal v reportáži prostor se k věci vyjádřit a objasnit ji stejně jako pan František Fousek a pan Šťastný, kterého jsme se štábem potkali na Hlavní ulici. Reportáž jako celek nevyzněla v ničí prospěch či neprospěch. Je pochopitelné, už z lidského hlediska, že panu starostovi je nepříjemný fakt, že se ho někdo přijde na něco ptát, že má i nepříjemné otázky a on je má zodpovídat. To ale byla moje práce - ptát se a informovat. Zdůrazňuji, že na nedostatek nestrannosti a vyváženosti této reportáže si po jejím odvysílání nikdo nestěžoval - ani pan starosta, kterému jsem týž večer telefonoval.

Jiří Nývlt


next up previous
Next: Ohlédnutí Up: Napište nám ... Previous: Proč se vlastně slaví
2006-10-06