next up previous
Next: Reportáž televize Prima Up: Napište nám ... Previous: Napište nám ...

Proč se vlastně slaví Velikonoce

Blíží se velikonoční svátky. Každý je vidí trochu jinak. Děti už ve čtvrtek nemusí do školy, jsou velikonoční prázdniny. Dospělí mají o jeden den delší víkend. Před svátky se musí uklízet, čistit okna, daleko více nakoupit, aby bylo všechno, jak má být. I s velikonoční nádivkou, malovanými vejci, pečenými bochánky a beránky. Takže se asi nejméně těší na svátky hospodyně, zvláště ty zaměstnané.

Ale víme asi všichni, že Velikonoce jsou na prvém místě svátky křesťanské. Vánoce byly oslavou narození Ježíšova v Betlémě. Velikonoce nám připomínají utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. To je ten skutečný obsah velikonočních svátků, proto se Velikonoce začaly slavit. Kdyby Kristus nezemřel na kříži a nevstal z hrobu, Velikonoce bychom dnes neměli.

Připomeňme si několik faktů podle Bible. Před Velikonocemi Kristus vjíždí do Jeruzaléma po způsobu izraelských králů na oslátku. Lidé jsou nadšeni, provolávají: Hosana, králi izraelský. Ten týden před Velikonocemi se nazývá Svatý týden. Ve čtvrtek večer před Velikonocemi, na Zelený čtvrtek, slaví Ježíš se svými apoštoly večeři na rozloučenou. Snad mnozí znají slavný obraz Leonarda da Vinci, Poslední večeře Páně. Jidáš odchází od stolu, aby Ježíše za 30 stříbrných peněz zradil.Při večeři Ježíš myje apoštolům nohy a předává jim své velekněžské poslání. Po skončení poslední večeře odchází Ježíš do Getsemanské zahrady s několika apoštoly, aby modlitbou se připravoval na svou oběť na kříži. Sem přivádí Jidáš vojáky, Ježíš je spoután a odveden.

V pátek před Velikonocemi, na Velký pátek ráno, je Ježíš odsouzen Pontským Pilátem za velkého nátlaku židů na smrt kříže. Zbičovaný Ježíš jako odsouzenec k smrti nese kříž za hradby Jeruzaléma na místo popravy, na Golgotu. Zde asi tři hodiny, přibitý na kříži, umírá. Ve tři hodiny odpoledne vydechne naposled. Ještě do západu slunce je mrtvé Ježíšovo tělo sňato z kříže a uloženo do hrobu. V sobotu je klid. Mrtvé tělo Ježíšovo odpočívá v hrobě, u hrobu stojí vojenská stráž.

Přichází nedělní ráno, třetí den od smrti Ježíšovy. A všechno je jinak. Časně ráno přicházejí ženy ke hrobu. Kámen je od hrobu odvalený, hrob je prázdný, vojenská stráž zděšeně prchla. A živý, vzkříšený Ježíš se zjevuje Marii Magdalské, apoštolům a jiným učedníkům. A židé uplácejí vojenskou stráž, aby řekla, že v noci ukradli mrtvé tělo jeho učedníci.

Za dalších padesát dnů jdou apoštolové do ulic Jeruzaléma a zakrátko do ostatního světa a hlásají lidem: Pán vstal z hrobu. A církev tak činí dodnes.

Požehnané Velikonoce přeji Vám i Vašim rodinám.

P. Josef Moulík, farář, Úhonice


next up previous
Next: Reportáž televize Prima Up: Napište nám ... Previous: Napište nám ...
2006-10-06