next up previous
Next: Masopust z pohledu žákyně Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Ze života TJ Sokol

Masopust

Masopust je období, které začíná po Třech králích a končí Popeleční středou. Podle tradice by mělo být nejveselejší částí celého roku, časem zabíjaček, vepřových hodů a různých tanečních zábav. Loučení s masopustem začalo Tučným čtvrtkem, kdy by každý měl sníst nějaké tučné jídlo, aby načerpal síly na těžké jarní práce. Zábavy začínaly většinou o masopustní neděli (žákovské zábavy), v pondělí pokračovaly zábavami pro ženáče a vdané (mužovská) a v úterý do půlnoci se s masopustem loučili všichni. V tento den byl tučný sytý oběd s koblihami a božími milostmi a po něm následoval průvod maškar vesnicí od jedné chalupy k druhé. Maškary zastavovaly chodce, vnikaly do domů, vybíraly si dary - bylo dovoleno cokoli. Původně to byl hlavně mužský obyčej. V průvodu mezi maškarami neměl chybět medvěd (masopust) s medvědářem, kůň, drábové s dřevěnými šavlemi, žid s pytlem, cikánka, slamák, šašci, turci, holič, kominík, ženich a nevěsta a také muzika, která během celého průvodu vesele vyhrávala. Průvod trval až do večera, končil v hospodě, kde se až do půlnoci tancovalo. Pak vše utichlo, v prostěradle se vynesla basa nebo Bacchus (člověk nebo vycpaná břichatá figura) a za zvuků smutečního pochodu a za všeobecného žalu se masopust pochoval. Nastal 40denní půst, kdy se lidé modlili, nejedli maso, nekouřili a nepili alkohol, nekonaly se žádné zábavy.

Eva Fousová


next up previous
Next: Masopust z pohledu žákyně Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Ze života TJ Sokol
2006-10-06