next up previous
Next: Masopust Up: Kultura, sport, společenské akce Previous: Novinky z naší knihovny

Ze života TJ Sokol Chýně

Tak jak se již v Chýni stalo zvykem, na posvícení se na místním hřišti hraje fotbalový turnaj o posvícenskou husu. Tentokrát se turnaje zúčastnila čtyři družstva, která o husu bojovala v silně nepříznivém počasí ze všech sil. Po tuhých bojích husu získalo družstvo reprezentující hospodu U veselého kuchaře.

8. ledna se konala v Pivovarském šenku valná hromada TJ Sokol. Zde byla zhodnocena činnost v loňském roce a naplánovány akce na letošní rok. V této souvislosti bych se chtěl zmínit o tom, že v dubnu budeme provádět úklid hřiště a zahájíme dovybudování volejbalového hřiště. Vzhledem k tomu, že hřiště neslouží pouze TJ Sokol, chci požádat občany, aby nám v těchto pracích dle svých možností pomohli. Josef Mach2006-10-06