next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí a my

Vandalismus v Chýni

Opět byly před místním obchodem polámány stromky, které si tam pan Janovský a pan Petrovič vysadili. Těmto dvěma pánům patří můj obdiv za trpělivost s jakou zeleň před svým obchodem obnovují a doufám, že se nedají odradit. Vandalům vzkazuji: zeleň je třeba chránit, ne ji ničit!

Světla Truksová


2006-10-06