next up previous
Next: Vandalismus v Chýni Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí

Životní prostředí a my

Zamyšlení na téma životní prostředí musí nutně začít otázkou, co vlastně se skrývá za tímto pojmem.

Zjistíme, že je to vlastně vše, co nás obklopuje, od našeho nejbližšího okolí, našich domácností a zahrádek až po oceány, velehory a kosmický prostor.

Nejsou to vždy výtvory přírody, tedy to, co bylo člověku propůjčeno, ale jsou to i lidská díla, vytvořená od začátku existence člověka na daném území.

Z toho jasně vyplývá, že každý z nás může přispět ke zlepšování, nebo zhoršování tohoto prostředí spíše ve svém nejbližším okolí a že lidé globálnímu životnímu prostředí škodí nejvíce kombinací dvou jevů: tím, že se počet obyvatel rychle zvyšuje a že lidé mají stále výkonnější techniku pro využívání přírodních zdrojů.

Čím můžeme my jednotlivci přispět ke zlepšení svého nejbližšího životního prostředí? Těch možností je mnoho, záleží jen na každém z nás, jak se budeme ke svému okolí chovat. Už běžný pohled kolem nás nám napoví, že se lidé vždy lépe starají o svůj vlastní majetek, a proto je dobré, když každá věc má svého jasného majitele. To je princip starý jako lidstvo samo a ještě nikdo nevymyslel lepší.

Jak můžeme ve svém každodenním životě k této věci přispívat? Například tím, že budeme topit tak, abychom svým kotlem nedusili půl obce, že budeme při nákupu dávat přednost zboží zabalenému v úsporných obalech z přírodních materiálů, které se dají recyklovat. Že toto zboží budeme kupovat ve větším balení, kde je výhodnější poměr mezi objemem zboží a množstvím obalového materiálu. Že budeme kolem sebe udržovat pořádek a nebudeme zbytečně ničit to, co v přírodě samo naroste a samo se narodí, že se zkrátka k přírodě budeme chovat přátelsky.

Stejně důležité je, aby ke vztahu k životnímu prostředí byly vedeny děti v rodinách i ve škole, aby byly vedeny především dobrým příkladem, aby viděly, že se my dospělí chováme správně.

Neměli bychom být lhostejní k tomu, jak se chová naše okolí, a měli bychom nacházet odvahu nedovolit, aby ostatní kolem nás škodili životnímu prostředí.

Toto jsou pouze základní náměty ke vztahu člověka ke svému okolí, každý z Vás, vážení čtenáři, si jistě vybaví spoustu dalších možností, jak pomoci tomu, abychom uměli žít ve větší harmonii se svým okolím.

Věřím, že se nám to bude společně dařit.

Pavel Fousek


next up previous
Next: Vandalismus v Chýni Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí
2006-10-06