next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Stravování ve školní jídelně

Jak dopadla anketa

11. ledna se v základní škole konala schůzka rodičů, na které pí. učitelka Rosolová vystoupila s kritikou obědů, na které děti docházejí do mateřské školy: jídlo nemá dostatečnou výživnou hodnotu, je málo masa (hlavně hovězího a vepřového), málo čerstvé zeleniny, porce jsou malé, vaří se mnoho soji a dětem jídlo nechutná.Někteří z rodičů se ke kritice připojili, někteří se vyjádřili, že jim jídlo ve školce nevadí. Rodiče byli upozorněni, že kroky, které představitelé školy podniknou, budou brány jako rodičovská aktivita.

Na následné schůzce konané v MŠ si všichni zúčastnění (představitelé ZŠ, MŠ a obce) objasnili své postoje. Domluvili se na vypsání ankety a na vyvěšování jídelního lístku nejen v MŠ, ale i v ZŠ, aby i rodiče školáků byli dobře informováni o tom, co jejich děti v jídelně jedí. Po vyhodnocení ankety bude následovat schůzka se všemi rodiči. Do té doby se jídelníček nebude měnit.

Od rodičů školáků se vrátilo 14 odpovědí:

- pro změnu jídelníčku se vyjádřilo 6 rodičů

- 7 je pro jeho zachování

- 1 pro drobné úpravy

- 3 se domnívají, že je strava nevyvážená

- 5 si myslí, že je vyvážená

- ostatní nevědí

Zajímavé je, že z těch rodičů, kteří si změnu přejí, je jen jeden o jídelníčku informován. Rodičů, kteří chtějí jídelníček zachovat (nebo jen drobné úpravy), je informováno 5. Ostatní jsou informování částečně.

Do školky se vrátilo 15 odpovědí:

- pro změnu jídelníčku jsou 2 rodiče

- pro jeho zachování 13

- 2 se domnívají, že je strava nevyvážená

- 13, že je vyvážená

S informovaností o jídelníčku je to pochopitelně lepší než ve škole. 13 rodičů je informováno, 1 částečně, 1 neodpověděl.

Rodiče odpovídali i na otázku, co ve stravě postrádají. Někteří si myslí, že se vaří málo drůbežího masa a ryb (1 by si přál hovězí maso). Chtěli by více ovoce, čerstvé zeleniny a zákusků. Někomu schází sladká jídla. Celkově však (hlavně rodiče předškoláků) neměli připomínky, někteří by ale rádi vynechali sojové maso. Osobně se domnívám, že co se týká ovoce, zeleniny a zákusků, nejsou rodiče správně informováni. Vycházím z vlastního sledování jídelníčku, protože se ve školce stravuje moje dcera.

Mezi školními dětmi také proběhla anketa. Všichni žáčci v ní psali, co jim chutná a co ne. Na předních místech v oblíbenosti se umístily špagety, řízek, kuře, rizoto, buchtičky se šodó, lívance, svíčková. Z příloh vedou hranolky, brambory a bramborová kaše. Nejméně jsou mezi dětmi oblíbeny kroupy, soja, krupoto a čočka.

Z několikatýdenního pozorování ředitelky MŠ pí. Sedlákové vyplývá, že děti v jídelně jedí téměř vše. Nedojídají polévky, brambory, maso, filé, někdy brokolici, čočkový salát a kroupy. Tolik kritizovanou hrachovou kaši si naopak přidávají.

Ve školce se kromě učitelek ZŠ, MŠ a kuchařek stravuje dalších 11 dospělých lidí. Z jejich strany zatím žádné připomínky ke stravě v kuchyni nezaznamenali.

Jak se situace okolo stravování dětí v jídelně mateřské školy dále vyvine, se na stránky tohoto čísla Chýnovin bohužel už nedostane. Takže závěr se dozvíte až z letního vydání.

Světla Truksová


next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Stravování ve školní jídelně
2006-10-06