next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Usnesení z veřejného zasedání Obecního Previous: b) Schvaluje:

c) Ukládá:

  1. Obecnímu zastupitelstvu projednat konkrétní znění smlouvy o provozování vodovodu, kanalizace a ČOV s 1. Vodohospodářskou společností Roztoky.
  2. Obecnímu úřadu a KV®P vstoupit v jednání s OÚ Rudná o narovnání katastrální hranice.
  3. Obecnímu úřadu zajistit opravu spojky mezi ulicemi Hlavní a Sluneční navezením ątěrku.

Starosta: F. FingerhutZástupce starosty: V. Procházka2006-10-06