next up previous
Next: c) Ukládá: Up: Usnesení z veřejného zasedání Obecního Previous: a) Bere na vědomí:

b) Schvaluje:

  1. Provizorní rozpočet obce na rok 2000
  2. Zadání studie revitalizace Litovického potoka společně s městem Hostivice
  3. Nákup pozemku č. parc. 258 o výměře 6480 m$^{2}$ v k.ú. Dušníky od paní J. Miňovské za dohodnutou cenu 110.000 Kč
  4. Pokračování spolupráce se stavební spořitelnou Raiffeisen
  5. Pojmenování ulice v lokalitě 2 pod Laurýnovými názvem Na Jarolímce


2006-10-06