next up previous
Next: b) Schvaluje: Up: Usnesení z veřejného zasedání Obecního Previous: Obecní zastupitelstvo

a) Bere na vědomí:

  1. Zprávu komise finanční
  2. Zprávu komise výstavby a životního prostředí
  3. Zprávu komise sociální a školské
  4. Zprávu komise kontrolní a revizní
  5. Zprávu starosti o činnosti OÚ za 4. čtvrtletí 99 a 1. čtvrtletí 00


2006-10-06