next up previous
Next: a) Bere na vědomí: Up: Usnesení z veřejného zasedání Obecního Previous: Usnesení z veřejného zasedání Obecního

Obecní zastupitelstvo2006-10-06