next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYNO4 Previous: CHYNO4

Úvod

Se začátkem jara přišlo i další číslo Chýnovin. Ti z Vás, kteří příště nechtějí čekat, až jim Chýnoviny přineseme domů, si mohou pro každé další číslo dojít ihned, jak bude vydáno, na naší adresu - 1.máje 79. Chýnoviny budou vycházet vždy začátkem nového ročního období (další vyjdou začátkem léta), a tak nebude problém zjistit, kdy už je možné si nové číslo vyzvednout. Kromě toho se nové Chýnoviny vždy objeví v informační vitrínce u konečné autobusu. To je ta vitrínka, do které jste mohli vhodit lísteček s Vaší reakcí na Chýnoviny (o čem máme - nemáme psát). Tuto možnost však nikdo nevyužil. Pochybuji, že by to způsobila Vaše naprostá spokojenost s obsahem Chýnovin. Tak třeba někdy příště.

Jaro je nerozlučně spjato s probouzením přírody. Malá část přírody se však díky zásahu nás - lidí - již probudit nemůže. Stromy a keře, které byly vyřezány z hráze Bašty a kolem potoka, nebyly sice žádným lesem, ale tak jako každá zeleň měly pozitivní vliv na své okolí. Nedovedu si představit rozumný důvod, který vedl k redukování zeleně na tomto příkrém, nevyužitelném svahu a přilehlých plochách. Myslím, že doba, kdy se každý náletový strom či keř vyřezával, je dávno pryč a vykládat si slovo náletový jako nežádoucí není rozumné (ostatně tropické pralesy jsou také pouze náletové stromy). Náletové dřeviny (semena jsou přirozeně roznášena větrem) jsou oproti uměle vysazeným mnohdy vitálnější, a co je také důležité, vyrostou zadarmo. U přirozeně rostoucích dřevin funguje i přirozený výběr - slabší ustoupí silnějšímu. Vitální strom postupně zastíní méně vzrůstné jedince, kteří odumřou. Příroda si tedy umí poradit sama a většinou nestojí o naši pomoc. Myslím, že by se pro obecní zaměstnance našla užitečnější práce než vyřezávání stromů na odlehlých pozemcích, které mnohdy ani obci nepatří.

Čistý vzduch a veselé jaro Vám přeje

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYNO4 Previous: CHYNO4
2006-10-06