next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva

Usnesení z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Chýně konaného dne 13. října 1999

Obecní zastupitelstvo

a) bere na vědomí:

 1. Zprávu stavební komise.
 2. Zprávu sociální komise.
 3. Zprávu starosty o činnosti OÚ za 3. čtvrtletí.
b) schvaluje:
 1. Usnesení obecního zastupitelstva o schválení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Chýně.
 2. Úpravy rozpočtu na rok 1999.
 3. Odprodej parcely č. 175/31 o výměře 295 m$^{2}$ z majetku obce panu Miroslavu Sadilovi v ceně 50,- Kč/m$^{2}$.
 4. Vyhlášku č. 02/99 upravující podmínky docházky do Mateřské školy Chýně, platby školného a stravného a placení obědů žáků Základní školy Chýně.
 5. Přijetí pana Víta Kopeckého k výkonu civilní služby na veřejně prospěšné práce v obci.
 6. Etapizační výstavba veřejného rozhlasu v lokalitách 1 a 2.
 7. Nákup pozemkové parcely číslo 170/2 o výměře 4384 m$^{2}$ od paní Marie Bělkové do vlastnictví obce Chýně za 350 000,- Kč.
 8. Častější odvoz separovaného odpadu v období do příštího veřejného zasedání.

c) ukládá: Obecnímu úřadu a KVŽP vstoupit v jednání s Agrosou o rekonstrukci dílen v ulici Ke skále a komplexního řešení jejich okolí.Starosta: F. Fingerhut Zástupce starosty: V. Procházkanext up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: Z práce obecního zastupitelstva Previous: Z práce obecního zastupitelstva
2006-10-06