next up previous
Next: Z práce obecního zastupitelstva Up: O historii obce a Previous: Chýně - tvrz

Břve - tvrz

Dnes místní část obce Hostivice. Už v r. 1184 se nacházel ve Břvích dvůr kláštera Valdsaského. V té době se Břve uváděly v pramenech také někdy pod německým názvem Schegen. Od konce 13. století se vystřídalo v držení tohoto statku několik pražských patricijských rodin. R. 1288 držel Břve Rudlín Holý, po něm Planerové, od konce 14. století byl statek majetkem Rokycanských.

Kdy zde vedle hospodářského dvora byla vystavena i tvrz, nevíme. První zpráva o ní je až z neklidných dob husitských, kdy se r. 1428 hovoří o spáleništi tvrze ve Břvích. R. 1431 zapsal Janek Rokycanský na dvoře Břvech 250 kop grošů českých věna své manželce Anně ze Chval. Ovdovělá Anna se později provdala za Oldřicha Medka z Valdeka, komorníka královny a místopurkrabího Pražského hradu. Tento rod držel Břve až do počátku 16. století. Pak změnil statek mnohokrát majitele. Téměř po celé 16. století (ponejprv r. 1534) se v pramenech uvádí tvrz ve Břvích jako pustá. Obnovena byla asi koncem 16. nebo počátkem 17. století. R. 1614 prodali Jiřík Údrčský z Údrče a na Třebívlicích a další jeho sourozenci tvrz Břve a dvůr a druhý dvůr ve vsi Řepích, vsi Břve, Sobín, Řepy a díl vsi Ptice se vším příslušenstvím Gothardovi Žďárskému ze Žďáru. Během třicetileté války zpustla a zašla nejen tvrz, ale později i dvůr ve Břvích a celý statek byl připojen ke statku Červený Újezd, který byl později včleněn do velkého panství Tachlovice a jeho součástí zůstal do r. 1848.Přetištěno z publikace: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Praha a okolí, 1988.


next up previous
Next: Z práce obecního zastupitelstva Up: O historii obce a Previous: Chýně - tvrz
2006-10-06