next up previous
Next: Břve - tvrz Up: O historii obce a Previous: Hradní vodovod

Chýně - tvrz

První zmínka o Chýni je z r. 1273, kdy patřila Strahovskému klášteru. Ve 14. století byla majetkem pražského měšťana Mikuláše Puše, který ji zdědil a r. 1362 směnil za ves Čestlice s Bernardem, synem pražského měšťana Seidla z Písku. V l. 1378 až 1400 byl majitelem Chýně zeman Zdeněk z Chýně, který také postavil nebo zvelebil tvrz. Pro zřízení rybníků, zahrad a luk kolem tvrze vykoupil od vesničanů jejich pozemky. Od Zdeňka z Chýně koupil tento statek opět klášter Strahovský. V době husitské byla Chýně zabavena pražany, r. 1436 ji císař Zikmund zastavil Pešíkovi z Kunvaldu. Strahovský klášter statek brzy vyplatil a držel jej až do r. 1850, s výjimkou r. 1620, kdy byl tento církevní majetek odbojnými stavy zabaven a prodán Johaně Žďárské ze Žďáru. Tvrz v Chýni byla už v r. 1515 zpustlá a nikdy nebyla obnovena.

Podle stručného popisu z r. 1410, který se zachoval v urbáři kláštera Strahovského, to byla pevná a výstavná tvrz u poplužního dvora, obklopená šesti rybníky, mnoha loukami a krásným sadem. Kde se nacházela, není známo.Přetištěno z publikace: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Praha a okolí, 1988.2006-10-06