next up previous
Next: About this document ... Up: CHYNO3 Previous: Rozhovor s ...

Inzerce

Chcete něco prodat nebo koupit, sháníte něco? Inzerujte v Chýnovinách! Podklad pro tisk inzerátu dodejte ve finální úpravě a požadovaných rozměrech spolu s příslušnou finanční sumou (9x3 cm/10 Kč, 10x14 cm/100 Kč). Nově je zavedena možnost zveřejnit oznámení (v rubrice krátké zprávy) typu "vzpomínka", "blahopřání", "svatba" atd. V tomto případě dodejte do redakce pouze text této zprávy, který sami zpracujeme a následně vyúčtujeme. Cena bude vycházet z ceny inzerce, tj. 10 Kč za plochu 9x3 cm.

Zima


Kateřina Truksová


Podzim už je za námi,
zima letí před námi.
Za chvilku je zima u nás,
nastane ten největší mráz.
Iglů si ze sněhu stavíme,
přitom se skvěle bavíme.
Z kopců na bobech jezdíme
a na bílém ledě bruslíme.
Sněhulák se ze sněhu krásně dělá,
zima nás baví, je prostě skvělá.

Chýnoviny vychází jako čtvrtletník vždy začátkem nového ročního období. Vydavatel: Ondřej Jelínek, Chýně, 1. máje 79, 253 01 Hostivice, tel. 0311/679795. Adresa redakce je totožná s adresou vydavatele, šéfredaktor nebyl určen. Připomínky, příspěvky, inzeráty, jakož i případné dary umožňující vydávání zasílejte na adresu vydavatele. Tuto publikaci připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, L. Štrosová, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni dne 21.12.99 nákladem 210 ks.

Kačka Lichá, 1. tř.

Jirka Bělka, 1. tř.

Patrik Kučera, 2. tř.

Martin Petrach, 2. tř.

Patrik Hrubý, 1. tř.

Lukáš Čížek, 2. tř.

Hanka Freudenfeldová, 2. tř.

Lenka Štrosová


next up previous
Next: About this document ... Up: CHYNO3 Previous: Rozhovor s ...
2006-10-06