next up previous
Next: Rozhovor s ... Up: Naši jubilanti Previous: Narozené děti

Úmrtí

V měsících říjnu, listopadu a prosinci jsme se navždy rozloučili s těmito spoluobčany:2006-10-06