next up previous
Next: Narozené děti Up: Krátké zprávy Previous: Katastrální úřad

Naši jubilanti

V měsících prosinec - únor oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito občané:Subsections

2006-10-06