next up previous
Next: Katastrální úřad Up: Krátké zprávy Previous: Žhář

Pes bezdomovec

Vážení čtenáři Chýnovin, s radostí jsem se ujal úkolu napsat o jedné, na první pohled nevýznamné události, která ale dokazuje, že mezi námi žijí lidé, kterým byl rozum a cit namíchán v tom správném poměru.

Někdy během října se mezi bytovkami objevil pes, kterého se jeho pán zjevně zbavil, nejspíše ho někde poblíž vsi vyhodil z auta. Když si toho obyvatelé bytovek všimli, dali mu napít a paní Pilátová, paní Kolková a paní Kopecká se střídaly v jeho krmení.

Protože ale ani jedna z nich neměla možnost se ho ujmout natrvalo, začaly paní Pilátová a paní Kolková zjišťovat, jestli by bylo možné psa umístit v nějakém útulku.

Nejdříve paní Pilátová a po ní paní Kolková se obrátily na paní Jamrichovou na obecním úřadě, jestli může zjistit, který útulek by mohl psa převzít. Po několika neúspěšných pokusech se nakonec podařilo najít útulek v Buštěhradě a s jeho pracovníky paní Jamrichová vyjednala, že na náklady obce psa převezmou.

Pes se u bytovek objevil v pondělí a v pátek téhož týdne si jej pracovníci útulku převzali. Především paní Kolkové patří dík za to, že se pes během několika dní dostal do odborné péče a navíc tam, kde je velká šance, že se pro něj najde nový pán.

Od paní Kolkové jsem se před napsáním tohoto článku dověděl, že pes už má nového pána. Takže příběh se šťastným koncem.

Ale hlavně důkaz o tom, že lidé s dobrým srdcem stále žijí mezi námi.

V Chýni na svatého Mikuláše 1999 Pavel Fousek


next up previous
Next: Katastrální úřad Up: Krátké zprávy Previous: Žhář
2006-10-06