next up previous
Next: Žhář Up: Krátké zprávy Previous: Automuzeum

Tradiční venkovský spolek ožívá

Zdá se, že hasiči, jeden ze spolků, který má v našich zemích velkou tradici, se probouzí k životu.

Naději budí to, že se činnosti tohoto spolku ujali mladí, že má podporu vedení obce, která by měla vytvořit potřebné technické a finanční zajištění.

Nedávno měli naši hasiči možnost získat potřebné zkušenosti a ověřit spolehlivost svojí techniky v praxi, když se zúčastnili hašení požáru haly se senem v areálu firmy OK Trans.

Jejich pomoc profesionálním sborům a dlouhé hodiny trvající dohled nad dohořívajícím spáleništěm byly určitě dobrou zkouškou.

Jistě nejsem sám, kdo přeje místním hasičům, aby jim chuť věnovat se této zálibě, která je ale zároveň potřebnou službou veřejnosti, vydržela a aby se jim dařilo získávat další členy do jejich spolku.

V Chýni dne 7.12.1999 Pavel Fousek2006-10-06