next up previous
Next: Automuzeum Up: Krátké zprávy Previous: Změna jízdního řádu

Oprava kapličky a sázení lip

V prvním čísle Chýnovin jsem vás krátce seznámil s historií poutní cesty do Hájku. Článek jsem končil tím, že je cesta opět vyměřena a u jedné kapličky že je postaveno lešení, které má umožnit její opravu.

Jsem rád, že vám dnes mohu sdělit novinky o obou těchto věcech. Kaplička je po celkové opravě. Byly opraveny kamenické díly z pískovce, byly dozděny chybějící a zvětralé části zdiva, zdivo bylo omítnuto a provedeny štukatérské práce. Celá kaplička je natřena bílou a červenohnědou barvou. Zbývá jen upravit terén v okolí kapličky.

Pokud budete mít cestu do Hájku, nezapomeňte se alespoň podívat ze silnice, jak svítí do dálky svými zbrusu novými barvami.

Další, ještě významnější krok se povedl v úpravě samotné poutní cesty. Díky snaze několika nadšenců se podařilo, že okresnímu úřadu byla na tuto věc Agenturou pro ochranu přírody při ministerstvu životního prostředí poskytnuta dotace ve výši 350 000 Kč. Z této částky bylo vyčleněno 306 000 Kč na výsadbu lip podle poutní cesty.

Ve výběrovém řízení, vyhlášeném na tuto práci, zvítězila firma Conica ing. Jiskry a JUDr. Jiskrové ze Všenor. Tato firma vysadila 125 lip, vysokých kolem 3 metrů.

Jejich zasazení je provedeno velmi profesionálně, nepochybně to byly sazenice s kořenovým balem, takže se dá očekávat, že zdárně porostou a velmi brzy změní krajinu u Hájku.

Zbylé peníze z dotace budou věnovány na úpravu cesty a její zatravnění. Lípy jsou vysázeny od silnice do Hájku k té části cesty, kde zůstaly zachovány hrušky, které tuto cestu původně lemovaly. Vzdálenost mezi jednotlivými lípami je deset metrů.

Nezbývá než si přát, aby se takovýchto věcí kolem nás dařilo co nejvíce.

V Chýni dne 21.11.1999 Pavel Fousek


next up previous
Next: Automuzeum Up: Krátké zprávy Previous: Změna jízdního řádu
2006-10-06