next up previous
Next: Změna jízdního řádu Up: Krátké zprávy Previous: Popeláři

Ověřování podpisů

Od 1.1.2000 bude prováděno obecním úřadem ověřování listin a podpisů.

František Fingerhut2006-10-06