next up previous
Next: Ověřování podpisů Up: Krátké zprávy Previous: Všem, kdo spolupracovali

Popeláři

S účinností od 1.1.2000 bude pro naši obec provádět odvoz TKO (popelnice) firma Komeko, a to v období:

Do konce tohoto roku se popelnice vyvážejí ve čtvrtek.František Fingerhut2006-10-06