next up previous
Next: Popeláři Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy

Všem, kdo spolupracovali

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v roce 1999 podíleli na vydávání Chýnovin, a to jak psaním příspěvků, přepisováním, sazbou, korekturou, tak i jinou činností, bez které by noviny nemohly vycházet. Děkuji.

Ondřej Jelínek2006-10-06