next up previous
Next: Zamyšlení před koncem roku Up: Napište nám ... Previous: Proč se vlastně slaví

Dítě a hračka

Hračka poskytuje dětem tím víc možností ke hrám, čím víc jim ponechává volné pole pro fantazii. Dítě se s takovou hračkou může vždy znovu tvořivě spojovat a stále se z ní těší. Každá hračka by měla odpovídat schopnostem dítěte, měla by podporovat představivost, fantazii. Příliš dokonalá hračka (různá složitá ovládací zařízení) tlumí fantazii, dítě jí nemůže dotvářet. Taková hračka dítě spíše obtěžuje. Často se to projevuje i v chování dítěte - špatná nálada, nuda, nevychovanost apod.

Děti by měly mít pro sebe koutek, kde by mohly malovat, modelovat, kutit, spravovat, klepat kladívkem. Stavba z písku, modelovací hmoty, různých přírodnin je mnohem zajímavější než složitá mechanická stavebnice (ta je vhodná pro starší děti). Hračky by měly být především z přírodního materiálu, který má svůj typický povrch, strukturu, teplotu, mastnotu, vlhkost, vůni, zvuk, kterým se od sebe liší. Jestliže nenecháme dítěti tyto vlastnosti pocítit, lživě ho informujeme o světě. Chemické čichové vjemy, kterými malým dětem zdánlivě zpříjemňujeme prostředí, mohou spíše vyvolat alergickou přecitlivělost - k čisté tkanině patří vůně ozonu, nikoliv umělá vůně celé louky.

Rodiče často kupují dětem jednu hračku za druhou. Pokoje dětí jsou plné hraček z plastických hmot, ze stěn hledí Disneyovy karikatury, v módě jsou panenky Barbie - jak nebezpečné jsou tyto hračky pro děti předškolního věku poznáme bohužel až pozdě.

Rychlý vývoj techniky vytlačil jednoduché hračky, ze kterých bylo cítit tolik upřímného zájmu o dítě a jeho potřeby, výtvarné cítění, vtip, ale i radost z tvorby. To všechno dítě pociťuje při každém smyslovém dotyku s takovou hračkou. Neexistují žádná pravidla pro výběr právě těchto hraček. Děti využívají ke hraní prostředí, ve kterém žijí. Hrají si téměř s každým předmětem, který najdou, když v něm vidí nějaký užitek. Mezi poklady v dětských kapsách stále nalézáme žaludy, kaštany, kamínky, barevná sklíčka, provázky, šroubky a jiné. Děti mají sběratelské sklony - nebraňme jim v tom. Míčky, píšťalky, loutky, jednoduché modely vozíků, jednoduché panenky - to jsou předměty velmi poučné a přitom nenáročné. Velmi vhodná hračka je houpací kůň, houpačka, různé hry s pohybem, kuličky, švihadla.

Hra je pro děti zaměstnáním.

Františka Sedláková


next up previous
Next: Zamyšlení před koncem roku Up: Napište nám ... Previous: Proč se vlastně slaví
2006-10-06