next up previous
Next: Dítě a hračka Up: Napište nám ... Previous: Napište nám ...

Proč se vlastně slaví vánoční svátky

Obrátil se na mne minulý měsíc p. Jelínek s prosbou, zda bych do Chýnovin napsal článek na téma: Proč se vlastně slaví vánoční svátky. A tak zde je odpověď jednou větou. Vánoce slaví celý křesťanský svět, protože se v Betlémě narodil náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus. A jak se řekne křesťanství a Spasitel, je jasné, že se to týká náboženství. Proto prosím čtenáře těchto řádků, aby přijali několik slov od svého faráře z Úhonic.

Otevřeme-li Bibli, hned na začátku této knihy se dočteme, že první lidé brzy propadli hříchu. Bůh je vyhání z ráje a slibuje jim Vykupitele. A tento Boží příslib se naplnil narozením Ježíšovým v Betlémě. Je až neuvěřitelné, nepochopitelné, že Boží Syn bere na sebe podobu člověka, aby po třiatřiceti letech se obětoval za lidské hříchy na kříži. Takový je Bůh, taková je Boží láska, Boží milosrdenství. Ježíš Kristus obětuje sebe, aby člověk mohl být spasen. To je smysl Vánoc, proto církev od počátku slavila Vánoce.

Mnoho našich lidí za posledních 100 roků odložilo víru jako něco zbytečného, ba dokonce nepravdivého. A z Vánoc zůstaly jenom dárky, cukroví, stromky, hodně jídla a třeba i alkohol. A nic víc. Nechci, aby lidé vyhazovali stromky ze svých pokojů. A dárky ať si dávají a cukroví ať pečou dál. Ale není to smysl Vánoc. Vánoce slavíme proto, že se narodil Ježíš Kristus v Betlémě. A dárky dáváme proto, že jsme všichni byli nesmírně obdarováni Ježíšovým narozením. Bůh byl dobrý k nám lidem, my máme být dobří k sobě navzájem. Tím jenom napodobujeme nekonečně dobrého a milosrdného Boha.

Jak tedy dobře a křesťansky oslavit Vánoce? V kostele. Modlitbou a zpěvem. Spolu s ostatními z celého srdce zpívat slova té naší staré písně: Narodil se Kristus Pán, veselme se ... nám, nám narodil se. A doma v rodinách místo všelijakých nevhodných programů v televizi zazpívejte si koledy a zkuste se společně pomodlit za své manželství a za své děti. A prožiješ Vánoce, jaké jsi nikdy neprožil, protože radost z narození Božího Dítěte se dotkne tvého srdce.

K vánočním svátkům i do nového roku 2000 přeji všem obyvatelům Chýně hodně zdraví a spokojenosti ve Vašich rodinách a všem nemocným a různě postiženým hodně životního optimismu a odvahy nést s pokojným srdcem všechny obtíže života.

Váš P. Josef Moulík, farář v Úhonicích


next up previous
Next: Dítě a hračka Up: Napište nám ... Previous: Napište nám ...
2006-10-06