next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí

Tříděný odpad - plasty

Kontejnery na tříděný odpad slouží často některým lidem jako popelnice. Jiní se zase domnívají, že tu jsou jen na plastové lahve. Mě samotnou zajímalo, co vše je možné do těchto kontejnerů vhazovat a co ne. Rádcem mi byl ing. Tomášek, ředitel firmy Komeko, se kterou naše obec uzavřela smlouvu na odvoz tříděného odpadu.

Do kontejneru na plasty tedy patří: PET lahve od všech nápojů, igelity, sáčky, igelitové tašky, folie, plastové kelímky (bez víček z jiných materiálů), obaly od mycích prostředků, plastové misky, kbelíky, hračky a jiné plastové výrobky. Takže nejenom lahve (které by do kontejneru měly přijít sešlapané), ale i různé kelímky od másel, jogurtů, šlehaček a jiných potravin nemusí končit v popelnici. Také různé pytlíky od těstovin, bonbonů, piškotů, chipsů a jiných dobrůtek můžeme do kontejneru na plasty vhodit. Všechny znečištěné obaly je ale nutné nejprve vymýt. Obsah kontejnerů je po roztřídění opět zpracováván a znečištění by v nově vzniklé hmotě tvořilo příměsi, které by ji znehodnocovaly. Proto jsou všechny znečištěné plasty odstraněny a vyvezeny na skládku. Což ovšem popírá samotný princip třídění odpadů.

Do kontejnerů na plasty nepatří: bakelity (to jsou umělé hmoty, které se již téměř nevyrábějí), laminované pryskyřice (např. části lodí), pěnové polystyreny, molitany, znečištěné plasty, obaly od maziv a olejů - např. motorových, ale i od olejů stolních (právě pro jejich znečištění).

V kontejnerech se najdou i jiné odpady. Například jednorázové pleny nebo krabice od mléka a jiných nápojů. I když tyto výrobky částečně plasty obsahují, do kontejneru nepatří.

Pak jsou zde ještě plasty velkých rozměrů, které nejdou sešlapat nebo ani po sešlapání neprojdou otvory kontejneru. Co s takovými kanystry od šťáv, vod a jiných tekutin? Na ty by mohl být v obci umístěn kontejner s odklápěcím víkem. Dokud se tak nestane, můžeme rozměrnější plasty rozřezávat.

Světla Truksová


next up previous
Next: Kultura, sport, společenské akce Up: Životní prostředí Previous: Životní prostředí
2006-10-06