next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce

Vybíráme z kroniky - rok 1926 - 1927

Budov měla obec na popisných číslech počátkem roku 113, během roku postaveny byly 4 domky.

Započato bylo s elektrisací obce, která si vyžádala nákladu 130 tis. Kč.

Honitbu měl pronajatu p. Josef Kopecký, majitel závodu cukrářského v Praze, za roční nájemné 3 000 Kč.

Obecní volby konaly se dne 16. října 1927. Podány byly kandidátní listiny: strany republikánské, čs. socialistů, soc. demokratů a komunistů. Voličů zapsaných bylo 368, volilo 333, platných hlasů bylo 330. Z nich obdrželi: republikáni 109 hlasů a 5 mandátů, komunisté 91 hlasů a 4 mandáty, čs. socialisté 71 hlas a 3 mandáty, soc. demokraté 59 hlasů a 3 mandáty. Volba obecní rady a starosty konala se 6. listopadu - o posvícení. Obdrželi: Fingerhut František 8 hlasů, Horák Štěpán 7 hlasů. Zvolen tedy starostou František Fingerhut. Za náměstka starosty obdrželi: Josef Rys 8 hlasů, Štěpán Horák 7 hlasů. Zvolen proto náměstkem Josef Rys. Do obecní rady mimo to byli zvoleni: Štěpán Horák, Vyšín František a Fousek František. Elektrisace byla dokončena a dnem 17. června 1927 začalo se svítit.

Přibyla dvě popisná čísla, čímž počet jich dostoupil na 119.

Narodilo se 21 dětí, zemřelo 9 osob.

Od 1. února 1927 najal honitbu za roční obnos 8 000 Kč Otomar Sušický, velkoobchodník kůžemi v Praze.

vybrala Milada Šťastná


next up previous
Next: Životní prostředí Up: Z kroniky obce Previous: Z kroniky obce
2006-10-06