next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Mateřská škola

Martinské slavnosti

V listopadu se v místní školce konaly martinské slavnosti, na které si připravily program děti ze školy i školky.

Na úvod bych chtěla trochu objasnit tento svátek, známý zejména díky pranostice "Svatý Martin přijíždí na bílém koni", kdy očekáváme první sníh. K tomuto svátku se váže také legenda, která pojednává o sv. Martinovi a jeho životě. Martin byl synem setníka a na otcovo přání vstoupil do armády. Jednou v zimě se podělil s žebrákem o svůj plášť a v noci se mu po tomto dobrém skutku zjevil Ježíš. Na základě toho se Martin rozhodl odejít z armády, přijmout křesťanskou víru a dát se pokřtít. Matku obrátil také na víru. Celý zbytek života žil jako poustevník, šířil křesťanství a pomáhal lidem. Pro své skutky byl mezi lidmi velmi oblíbený, lidé ho zvolili biskupem a později byl prohlášen za svatého. 11. listopadu se konal jeho pohřeb, proto si lidé v tento den zapalují světýlka na památku jeho dobrých skutků. Světýlkem se předává dobro, které má každý v sobě, všem lidem. O tom tedy pojednává tento svátek a o tom byly i letošní martinské slavnosti.

Děti se připravily opravdu pečlivě - napekly martinské rohlíčky, naučily se básničky a písničky. Tentokrát měly pro děti překvapení i maminky, které vytvořily loutky pro krátké divadelní představení. Zahrály dětem "Legendu o sv. Martinovi", jejíž text četla školačka Míša Fousová. Rodiče si spolu s dětmi také zazpívali několik písniček a potom školáci zahráli na flétny. Po ukončení této části programu si každý mohl ochutnat upečené cukroví. Potom už se blížilo vyvrcholení slavností - průvod s vlastnoručně vyrobenými krásnými lampionky, na který se těšili snad všichni. Každý si nesl rozsvícený lampionek, který zářil do tmy. Děti vypadaly jako světlušky. Cílem bylo roznést světélko po vsi - všem, kteří nemohli být s námi - a zazpívat jim krásnou písničku o světélku. Na rozloučenou jsme si všichni zazpívali a rozešli se domů. Každý si s sebou odnášel kousek toho krásného světélka, které dává lidem lásku a štěstí a pomáhá překonávat všechny těžkosti života.

Na závěr bych chtěla říci, že se mi nápad uskutečnit slavnosti líbil, stejně jako celý program. Myslím si, že opět napomohl ke sblížení rodičů a dětí a alespoň částečně k návratu staročeských tradic do naší obce.

Eva Fousová


next up previous
Next: Z kroniky obce Up: Základní a mateřská škola Previous: Mateřská škola
2006-10-06