next up previous
Next: Martinské slavnosti Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní škola

Mateřská škola

Celý rok jsme s dětmi v mateřské škole prožívali různé svátky, tradice, zvyky. Avšak nejbezprostřednější přístup mají děti k Vánocům. Dítě hluboce a opravdově prožívá adventní dobu, pokud mu k tomu dáme dostatek podnětů. Příprava adventního věnce, rozsvícení první svíčky a následně každý týden dalších. Každovečerní posezení celé rodiny u svítícího věnce s poslechem vánočních koled, to je nejhlubší prožitek, který se ukládá hluboko do podvědomí dětí. Dopřejme dětem, ale i sobě, trochu rodinné pohody, klidu, radostného očekávání.

Bohužel v mnohých rodinách přetrvávají ještě návyky spojovat Vánoce se shonem, úklidem a hlavně s nákupem dárků. Mnozí rodiče se snaží dětem co nejvíce dopřát, plní jejich okamžitá přání. Veďme děti ke skromnosti. Člověk, který je od dětství vychováván ve skromnosti, je méně závislý, dokáže žít zdravěji, spíše odolává svodům (např. drogám). V životě dokáže víc, lépe se snese s druhými. Někdy méně znamená více. Nebojme se, že se bude dítě cítit ošizeno. Nebude, pokud mu to vynahradíme svou láskou, dostatkem svého času, pokud budeme brát dítě vážně, když mu budeme naslouchat a snažit se mu porozumět.

Vánoce je i doba prázdnin a dovolených. Využijme těchto vzácných chvil ke společným činnostem, společným hrám, návštěvám kulturních akcí, výstavám - krásné jsou výstavy betlémů. A pokud se neobejdeme bez televize, dívejme se společně s dětmi. Televize nám nabízí mnoho krásných pohádek, ale sebelepší pohádka bez přítomnosti maminky nebo tatínka nesplní svůj účel. Neodkládejme děti k televizi, věnujme se jim, určitě nám to dříve nebo později vrátí.

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků, hodně radosti, pohody a zdraví.

Františka Sedlákovánext up previous
Next: Martinské slavnosti Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní škola
2006-10-06