next up previous
Next: Mateřská škola Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola

Základní škola

Velmi často mně školní rok připadá jako vlak, do kterého nasedneme 1. září a rozjedeme se do neznáma. Jak tam bude? Krásně, nebo ošklivě? Zvládneme to cestování bez větších kotrmelců? A co cestující - děti? Bude se jim cesta líbit? Přinese jim něco nového? Vždyť kvůli nim do toho vlaku rok co rok nastupujeme.

Letošní vlak se již dávno rozjel. Více jak čtvrtinu cesty máme za sebou. Kdo letos ve vlaku jede? Na škole došlo ke změnám obsazení. Ředitelkou a učitelkou 1. a 2. ročníku je pí. učitelka Lenka Štrosová, 3. a 4. ročník učí pí. učitelka Miroslava Rosolová, anglický jazyk vyučuje pí. učitelka Jaroslava Burgrová, zájmovou a rekreační činnost před vyučováním a po vyučování pro děti chystá pí. učitelka Hana Vaňková.

Vlak, do kterého nastoupilo 27 dětí a 5 dospělých (s paní školnicí), není žádný pomalý couráček osobáček, je to rychlík, je to vlak drak. Hned 1. září se rozjel do neznámých oblastí, které musí děti probádat a ze kterých si přivezou spoustu vědomostí, dovedností a zkušeností. Kromě učení, které samozřejmě stojí na prvním místě, navštívily již několikrát divadlo, v listopadu zahájily pravidelný kurs plavání, od 1. třídy se některé děti zdokonalují ve hře na flétnu a na klavír, učí se anglický jazyk, vyrábí zajímavé věci ve školní družině a v kroužku rukodělných prací. Nejhezčí část cestování - vánoční - dětem začala 1. prosince. Zahájily ji společně s písničkářem Pepou Nosem, který pro ně přichystal vánočně laděný koncert přímo ve škole. 6. prosince měli v sobě někteří uličníci malou dušičku, přišel je navštívit Mikuláš s čertem. Vše dobře dopadlo, nikoho si čert do pekla neodnesl. Před Vánocemi si děti samy pečou a zdobí perníčky, pro rodiče, prarodiče, tetičky a strejčky mají děti připravené vánoční vystoupení se zpěvem koled. Společně s dětmi z mateřské školky chystají veřejnou výstavu svých prací. Stihnou se podívat ještě do jednoho divadla na Staré pověsti pěkné, na Karlštejně si prohlédnou betlémy a prosincové cestování vyvrcholí 22. 12. vánočním karnevalem.

Potom děti čeká příjemný a veselý čas vánočních prázdnin. Musí si odpočinout, nabrat sílu a elán na další cestování. Vždyť hned 3. ledna nasednou do vlaku a řítí se dál. Opět je čeká učení, hry, tvoření, divadla, zimní a letní škola v přírodě a spousta dalších a dalších zajímavých činností.

Je to náročná jízda jak pro děti, tak pro učitele, ba i pro rodiče. Ale stojí za to, každý rok nás obohacuje o nové vědomosti, dovednosti, zážitky a záleží pouze na nás, dětech, rodičích a učitelkách, jak dojedeme.

Pevně věřím, že po tak skvělém rozjezdu bude ale cestování příjemné a pro všechny velkým přínosem. Byl by to ten nejhezčí dar ke 145-tým narozeninám, které v roce 2000 naše školička oslaví. O tom ale až příště.

Lenka Štrosová


next up previous
Next: Mateřská škola Up: Základní a mateřská škola Previous: Základní a mateřská škola
2006-10-06