next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYNO3 Previous: CHYNO3

Úvod

A už se zase zvýšil náklad. Překročili jsme dvoustovkovou hranici a skoro to vypadá, že si Chýnoviny našly u Vás doma pevné místo. Začínám věřit, že by se již mezi čtenáři našlo dost takových, kteří by si byli ochotni pro Chýnoviny dojít i v případě, že bychom je neroznášeli. Nebojte se, o změně distribuce neuvažujeme. V minulém čísle jsme uspořádali anketu na téma "tříděný odpad". Vrátilo se nám však pouze 14 anketních lístků (8 %). Převážně máte dojem, že by měly být kontejnery lépe rozmístěny a častěji vyváženy. Dva respondenti by upřednostnili soustředění kontejnerů na tzv. sběrný dvůr. Vzhledem k malému počtu odevzdaných lístků není výsledek ankety nijak průkazný. Možná nechcete být jako čtenáři vtahováni do aktivní komunikace nebo byly anketní otázky špatně formulovány, nevím. V některém z dalších čísel určitě ještě nějakou anketu uspořádáme, neboť si myslím, že na malé obci se mohou lidé pořád ještě dohodnout a v případě jednoznačné vůle většiny tuto vůli prosadit. Svůj názor můžeme projevit třeba vyplněním anketního lístku.

Aby anketní schránka zatím nezahálela (je umístěna v informační vitrínce u konečné autobusu - v boku je proříznut otvor), chtěl bych Vás požádat o názor na Chýnoviny. Především by nás zajímalo, o čem máme psát (popř. nemáme), aby pro Vás byly Chýnoviny stále lákavé. Pokud tedy chcete ovlivnit obsah Chýnovin, můžete svůj názor napsat a vhodit do anketní schránky. Za spolupráci předem děkujeme.

Začíná zima a blíží se Štědrý den, přeji Vám hezké svátky.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: O historii obce a Up: CHYNO3 Previous: CHYNO3
2006-10-06