next up previous
Next: Starosta obce odpovídá Up: CHYNO2 Previous: Převody měr a vah:

Z práce obecního zastupitelstva a obecního úřadu

Plzeňský Prazdroj podal žádost o posílení autobusových spojů, které by v plné výši dotoval.

V rámci nově založeného mikroregionu s Hostivicí bude podána žádost o dotace na projektové dokumentace a na revitalizaci Litovického potoku ve spolupráci s Hostivicí.

V budoucnu bude možné nechat si na OÚ u pí. Jamrichové a sl. Linhartové ověřit listiny a podpisy.

20. 9. 99 byly projednány stížnosti na napadání dětí toulavými psy. Jedná se hlavně o psa pana Mikeše. Ten uvedl, že se již postaral, aby se jeho pes netoulal.

Předběžně byl schválen návrh vyhlášky upravující podmínky docházky a poplatek školného a stravného do MŠ Chýně a placení obědů žáků ZŠ Chýně. Možnost podání připomínek je do 13. 10. 99.

Dne 13. 10. 99 od 19:00 se bude na OÚ konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Kromě jiného budou projednány tyto body: Upravený rozpočet, návrh vyhlášky o placení školného a stravného, návrh prodeje obecního pozemku panu Sadilovi, přestěhování pomníčků padlých z 2. sv. války, schválení usnesení o změně ÚP číslo 2.Subsections

2006-10-06