next up previous
Next: Převody měr a vah: Up: Tenkrát jsi má panenko, Previous: Tenkrát jsi má panenko,

Svatební smlouva

Níže psaného dne a roku byly jest mezi manželama Froliánem a Marií Lefnerem, kruntovníkem v Chejni No 3 statku nejvyššího okresu Unhošťskem jakožto rodičema strany jedné, pak manželama Josefem a Františkou Linkem, kruntovníkem v Litovicích No. 4 okresu Unhošťskem, jakožto nevěstou za stranu druhou, následně uzavřenou dle které:

1dne Přislíbili sobě tito nastávající manželé stálou lásku, věrnost a upřímnost.

2ho Zavazují se nadřečení rodičové nadřečené nevěsty Kateřiny Linkové po jménem věna šest tisíc zlatých stříbra, pak tři krávy, 12 kusů peřin, 12 ovcí, 1 prasnici, 1 almaru šatní, 1 kosu a patřičné domovní nářadí jí, dceři Kateřině, dáti, ten pak nadjmenovaný peněžitý přínos 6 000 zlatých stříbra k rukoum ženichových rodičům v následujících lhůtách hotově složiti, a to:

a) V onom času hned před oddavkama 2 500 fl stříbra.

b) Druhou lhůtu pak (k) svatému Jakubu 1 500 fl stříbra.

c) Třetí lhůtu při odevzdání kruntu v Chejni No 3 (do roku 1859) 2 000 fl stříbra.

Činí suma 6 000 fl stříbra.

Naproti tomu

3tí Zadávají nadřečení rodičové synu svému Václavu a nevěstě Kateřině do společnosti a k užívání onu v Chejni jim zápisně a vlastně připatřící pod No 3 ležící selský krunt neb živnost se vším právem jak stojí polnosti a lukama a příslušenství věci přítomné k hospodářství totiž 4 koně, 3 krávy, 1 prasnici, 12 ovcí, 2 vozy, 2 plouhy, dvoje brány k odevzdání kruntu při roku 1859 k svatému Jakubu se vším pořádným zasetým ozimem a jaří.

Naproti tomu

4té Se zavazují nastávající manželé Václav a Kateřina k rodičům ženichovým slušný vejminek totiž: pšenice 14 strychů, žita 10 strychů, ječmene 4 strychy, hrachu 1 strych, čočky 1/2 strychu, jeden věrtel suchých švestek míry vrchovaté, soli šest čtvrtcí, 50 liber másla, 2 čtvrtce máku, 10 beček bramborů, 10 liber sádla vepřovýho, 40 centů uhlí, 2 sáhy štípaného dřeva borovýho, 15 otepí slámy do postele, 30 zlatých stříbra na šaty, 1 husu k svatému Havlu, 2 prasata po 40 librách, 4 kopy vajec, každý den 3 žejdlíky mlíka teplýho, pak společný byt neb kvartir, pak kdyby se stalo a stavil, tak vystavit 1 sednici a 1 komoru musí. Kdyby se stalo jeden z vejminkářů umřel, tak polovička všeho vejminku upadne a v případě smrti jednoho neb druhého vejminkáře slušný pohřeb vypravit.

Naproti tomu odevzdávají rodiče Frolián a Marie Lefner nastávajícím manželům Václavu a Kateřině popouštějící krunt v ceně 9 000 fl stříbra.

5tý Se taky tady s dorozuměním obou stran obmezuje, že kdyby jedna nebo druhá strana bez rodiny zemřela, tak ta na živu pozůstalá strana přátelům neb dědicům zemřelé strany třetí díl onoho přínosu nevěsty z téhož nadřečeného kruntu v Chejni No 3 povinna bude vyplatit.

Na důkaz toho se obě strany nejenom samy osobně vlastnoručně podepsaly, ale i také dva hodnověrné svědky k jejich bezškodnému spolupodpisu snažně dožádaly a spokojeni jsouce by přítomná svatební smlouva knihovně vtělena a v patřičném místě vyznamenána byla.

Jenž se stalo v Litovicích dne 1857.

Josef Linek - otec, Františka Linková - matka, Frolián Lefner - otec, + + + Marie Lefnerová, tj. k podpisu dožádala Václava Procházku. Jiří Kubr - soused, Václav Procházka - soused.

Co říci na závěr? Dnes v Litovicích potomky Linků ze statku číslo 4 nenajdete. Je to ten, kde dnes je obchod Litovka, u Litovického rybníka. Ani v Chýni už nejsou na kruntu číslo 3 Leflerové. Zdá se, že doba kolem sňatku Václava a Kateřiny byla jednou z mála šťastných událostí v historii obou statků. Co přišlo později, už nebyla žádná idyla.

Jiří Pergl Hostivický kronikář


next up previous
Next: Převody měr a vah: Up: Tenkrát jsi má panenko, Previous: Tenkrát jsi má panenko,
2006-10-06