next up previous
Next: Svatební smlouva Up: O historii obce a Previous: O staré mapě Chýně

Tenkrát jsi má panenko, tenkrát jsi má

Už se mají. Zanedlouho jim pan farář Číška sváže ruce štolou. Už spadli potřetí z kazatelny. Kdo? Inu, Kateřina Linková ze statku č. p. 4 v Litovicích a Václav Lefler z č. p. 3 v Chýni. Litovický statek dal svojí vsi mnoho rychtářů, i ten dnešní hospodář je v Litovicích starostou. V Chýni není větší hospodářství, než je statek Leflerů. A přece to není sňatek dynastický. Neberou se grunty, ale dva milující mladí lidé. Prasklo to na Václava přičiněním úhonického pana faráře. Stěžoval si panímámě Leflerové, že už Václava neviděl v kostele drahně neděl. Když pak Václav s křehkou plavovláskou Kateřinou protancoval o hostivickém posvícení skoro celou noc, měla soudná lavice o čem povídat. Zatepla donesly tetky do Chýně o tom zprávu. Také panímámu ujistily, že Kateřina přes svoji útlost se dovede v hospodářství zdatně ohánět. Tak selka promluvila s hospodářem a spolu uhodili na Václava. Brzy nato přišli k Linkovům dva vážení chýňští sousedé, aby si jménem Václava pro něho řekli o Kateřinu. To už i Linkovi věděli své - výzvědná služba na vsi pracovala spolehlivě. Starosvati byli uvítáni jak náleží a odešli spokojeni. I Linek byl rád, že mazlíčka Katku usadí do dobré rodiny. Bude ho to stát dost starostí, na statku dosud vázne dluh, na vyvazovací poplatek z poddanství si musel vypůjčit, také věno Kateřiny zatíží statek, ale cítí se dosud na to, aby předal statek synovi čistý, nadarmo není považován za jednoho z nejlepších hospodářů v okolí.

Přípravy na svatbu sleduje celá ves. Je toho třeba tolik připravit. Katčiny kamarádky jí sličného Václava trochu závidí, proto však Kateřině družičkovství neodmítnou, spíše napjatě čekají, koho si Václav vybere za mládence. Kdo ví ...

Také staří mají své starosti. Trochu jiného druhu. Láska je krásná, ale pořádek dělá přátele. A tak je třeba sestavit svatební smlouvu, kde se vše přesně zaznamená.

A tady končí naše vyprávění, aby udělalo místo dokumentu, který se o této události zachoval. Přetiskujeme ho doslova.Subsections
next up previous
Next: Svatební smlouva Up: O historii obce a Previous: O staré mapě Chýně
2006-10-06