next up previous
Next: Legenda: Up: CHYNO2 Previous: Pár slov k čištění strouhy

Inzerce

Inzerát velikosti 9 x 3 cm stojí 10 Kč, za inzerát rozměrů 10 x 14 cm zaplatíte 100 Kč. Informujte se na telefonu 0311/679795 nebo přijďte osobně.

Autorem fotografie otištěné v minulém čísle (Chýňské máje 99 - boj o špičku) byl pan František Fousek. Autora uvádíme alespoň dodatečně a za toto nedopatření se omlouváme.

Ondřej Jelínek

Chýnoviny - 2/1999, vychází jako periodická publikace pod registračním číslem RK 1/99. Vydavatel: Ondřej Jelínek, 1. máje 79, 253 01 Chýně, tel. 0311/679795. Adresa redakce je totožná s adresou vydavatele, šéfredaktor nebyl určen. Příspěvky zasílejte na adresu vydavatele. Připravila redakční rada ve složení: P. Fousek, O. Jelínek, J. Mach, L. Štrosová, M. Šťastná, S. Truksová. Vyšlo v Chýni dne 4.10.99 nákladem 180 ks. Tištěno na recyklovaném papíře.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Chýňská škola - rok 1934

Kočky a vrány - Terezka Čížková

Moře - Klárka Jelínková

Zvířata, která mám nejraději - Jirka BělkaSubsections

2006-10-06