next up previous
Next: Inzerce Up: Čištění vodoteče Previous: Vyhazování bahna - dobrý

Pár slov k čištění strouhy

Byl mi předložen článek o výši finanční částky za vyčištění strouhy od Bašty ke Strahovskému rybníku.

Jenom pár slov k vyčištění.

Skupina Romů, která strouhu čistila, sem byla poslána z okresního úřadu s tím, že při výstavbě rybníka se pro ně práce určitě najde. Předtím prováděli čištění rybníka v Horoměřicích za více než 1/2 mil. Reference z OÚ byly ty nejlepší s tím, že za peníze, které dostanou, se zbytečně dřou.

Konkurenční nabídka pana Poustky přišla 19.7., v době, kdy již byly zahájeny čistící práce, z toho důvodu mě ani nenapadlo, že někdo podá nabídku na práci, která již probíhá. 26.7. byla podepsána smlouva o dílo. 28.7. přišel pan Cvoreň se žádostí o navýšení ceny, neboť zanesení strouhy po přejití přítoku dešťové kanalizace se podstatně zhoršilo. Při prohlídce jsem zjistil, že pracovníci, kteří strouhu čistí, stojí ve vysokých botách po rozkrok v bahně prorostlém kořeny rákosu. Strouha v těchto místech byla zanešená skoro do roviny s loukou, a proto jsem jejich požadavek na navýšení ceny uznal za oprávněný, ale neakceptoval jsem jeho výši, kterou požadovali, o 100 tis. navíc a dohodli jsme se, že požádám zastupitelstvo o odsouhlasení navýšení o 60 tis., které proběhlo 2.8., a všech 6 členů zastupitelstva s tímto navýšením souhlasilo. Přitom jsem požádal zastupitele, zda si chtějí strouhu prohlédnout.

Přes velkou polemiku o celé této akci si pořád myslím, že za peníze, které dostali, práci odvedli. Misí si občané uvědomit že tyto peníze se musí zdanit, a sociální a zdravotní pojištění včetně daně z příjmů činí více jak 50 % (26 % sociální zaměstnavatel, 8 % zaměstnanec, zdravotní pojištění 9 %, zaměstnavatel 4,5 %). To znamená, že čistý výdělek za celou práci byl asi 80 tis.

František Fingerhut


next up previous
Next: Inzerce Up: Čištění vodoteče Previous: Vyhazování bahna - dobrý
2006-10-06