next up previous
Next: Pár slov k čištění strouhy Up: Čištění vodoteče Previous: Demokracie nebo demokracie?

Vyhazování bahna - dobrý kšeft

Když byl na veřejném zasedání starosta obce zmocněn k uzavření smlouvy na vyčištění vodoteče od Bašty, nedalo mi to a šel jsem se na tuto práci podívat. Prošel jsem celou strouhu a na několika místech měřil vrstvu bahna. V korytě širokém přibližně 60 cm bylo průměrně 30 cm bahna. Celkem se tedy jednalo asi o 100 kubických metrů bahna, které je třeba vyhodit ze strouhy na břeh. Odhlasovaná částka 100 000,- Kč mi přišla zbytečně vysoká, a tak mě nepřekvapilo, že se našel někdo (p. Poustka), který byl ochoten tuto práci udělat za sumu podstatně nižší. Co mě ovšem překvapilo, byla skutečnost, že tato nabídka nebyla akceptována. Původní částka 100 000,- Kč byla naopak zvýšena (pro nepředpokládanou obtížnost čištění). Tato situace mě vedla k tomu, že jsem se ke strouze vypravil podruhé a zkusil si jeden metr vyčistit. Trvalo mi to rovných 20 minut. Pracoval jsem v nejobtížnějším úseku (120 m od vyústění do Strahovského rybníka), kvůli kterému bylo požadováno navýšení platby o 60 tisíc korun. Je jasné, že se tato práce nedá dělat bez přestávek, vyčistit však 1 - 2 metry za hodinu je podle mne

požadavek zcela reálný. Poněkud nereálná mi však přijde suma 160 000,- Kč, která byla za tuto práci vyplacena. Další otázkou zůstává, jestli právě čistá strouha je to, co naše obec nejvíce potřebovala.

Ondřej Jelínek


next up previous
Next: Pár slov k čištění strouhy Up: Čištění vodoteče Previous: Demokracie nebo demokracie?
2006-10-06