next up previous
Next: Vyhazování bahna - dobrý Up: Čištění vodoteče Previous: Pokračování článku po doplnění

Demokracie nebo demokracie?

Doslechl jsem se, že v obci Chýně byla na veřejné schůzi nabídnuta práce na čištění přítokové strouhy ke Strahovskému rybníku, který se v obci buduje. Údajně na tuto zakázku byla poskytnuta částka 100 000 Kč. Rozhodl jsem se k provedení práce. Po rozhovoru s panem starostou Fingerhutem jsem se dozvěděl, že v této věci se angažuje někdo zhora a že velkou angažovanost v tom má ROIka. Doslova mi bylo řečeno, že nemám velkou šanci, protože by nebylo dobře si to nahoře rozházet. Tento postoj mi něco připomíná, jen si nemohu vzpomenout co!

Dobrá! Dal jsem tedy písemnou nabídku na provedení této práce. Doslova jsem uvedl, že tuto práci provedu ve lhůtě 30 dnů za částku 65 000 Kč. Jaké bylo moje překvapení, když jsem se dozvěděl, že tato práce byla dána našim romským spoluobčanům, a to za neuvěřitelných 160 000 Kč. Tak nevím! Nevím, z jakých peněz se tato práce financuje, ale jestli z obecních, pak nechápu, o co tu jde?

Myslel jsem, že jde o to provést tu práci co nejrychleji a nejlevněji, všichni víme, jak je to dnes s rozpočtem. Zřejmě jde ale o něco jiného. Jde o to, že když chce člověk poctivě pracovat, nejde to! Jde o to, že v tomto státě se mocní bojí ještě mocnějších. Nebo se bojí o místo? Jde o to, že v tomto státě funguje rasismus na obě strany, jak pro bílé, tak pro černé. Jde o to, že v tomto státě se stále neobejdete bez strýčka! Jde o to, že v tomto státě to příšerně páchne. Mám pocit, že stále víc. Kde to žijeme? Jestliže se toto děje na úrovni obecních úřadů, co se asi děje tam nahoře? Nezajímá výhodnější nabídka. Vládne strach! Strach z toho, že bych se mohl znelíbit tam nahoře. Je to neuvěřitelné, ale v době, kdy bychom měli být svobodní, vůbec svobodní nejsme. K čemu tedy obecní zastupitelstva. Nemusí být! Není zapotřebí lidí, kteří se bojí rozhodovat v zájmu obce! Samozřejmě není vše černobílé a nevidím do problému, ale pokud jsem na místě, kde mohu rozhodovat ve prospěch obce, a ono to nejde, z jakýchkoliv důvodů, tak tu práci nedělám! Samozřejmě, pokud mi jde o blaho obce.

Nezlobím se na ty, co tu práci dostali, šlo jim také jen o chleba. Jsem znechucen z lidí, kteří se bojí prosadit dobrou věc. Jeden člověk řekl: "Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí." Zdá se, že to nebude hned. Zatím vítězí strach, lež, nenávist.

Mnozí mohou namítat, co je mu do nás. Je, a moc! Žil jsem v Chýni dost dlouho a mám ji svým způsobem rád a rád se sem vracím. Proto mi vadí, že se najdou lidé, kteří se bojí, i když vážně nevím čeho. Už bychom se konečně mohli chovat jako svobodní a svéprávní lidé! Vždyť přece žijeme v demokracii.

Antonín Poustka


next up previous
Next: Vyhazování bahna - dobrý Up: Čištění vodoteče Previous: Pokračování článku po doplnění
2006-10-06