next up previous
Next: Demokracie nebo demokracie? Up: Čištění vodoteče Previous: Čištění potoka po chýňsku

Pokračování článku po doplnění dalších informací

Po napsání článku v této podobě jsem se rozhodl, že postupně oslovím všechny zastupitele, kteří hlasovali o zvýšení ceny, a požádám je o vyjádření k faktům, která jsem v něm uvedl. Proto jsem 25. 8. 99 navštívil p. Procházku na OÚ. Ten si po přečtení článku vzal k ruce smlouvu o čištění potoka proto, aby si mohl některé údaje ověřit. Zároveň mi umožnil, abych si smlouvu přečetl také.

Díky tomu jsem zjistil, že je vážný rozpor mezi tím, co mi řekl p. starosta a co jsem také napsal, tj., že ve smlouvě je uvedeno jako cena práce 100 000 Kč. Ve smlouvě je však ve skutečnosti pouze údaj o ceně za vyčištění jednoho běžného metru - 200 Kč. Chybí tam další podstatný údaj, a to buď délka čištěné strouhy, nebo celková částka za provedení celého díla.

Z těchto faktů jasně vyplývá, že se ani na začátku nemohlo jednat o částku 100 000 Kč, ale buď o 104 400 Kč při použití údaje o délce uvedené p. starostou, tj. 522 m, nebo při použití délky námi naměřené, tj. 540 m, vychází cena 108 000 Kč.

Z toho je možné učinit tento závěr: Tato práce měla být od samého začátku zadána pomocí výběrového řízení. Všichni bychom si měli položit otázku, proč se tak nestalo a proč se zastupitelé nezajímali o to, co smlouva vlastně obsahuje.

Na závěr chci uvést jedno pozitivní zjištění, které s touto věcí úzce souvisí. Při prořezávání stromů a keřů, které lemují břehy potoka, byly vyřezány jen větve, které skutečně překážely v práci při čištění, takže okolí potoka se dále zelená. Tuto věc se podařilo provést dobře.

V Chýni dne 26. 8. 99 Pavel Fousek


next up previous
Next: Demokracie nebo demokracie? Up: Čištění vodoteče Previous: Čištění potoka po chýňsku
2006-10-06