next up previous
Next: Čištění vodoteče Up: Krátké zprávy Previous: Narozené děti

Vzpomínka

Dne 18. září uplynulo 15 let, co zemřel můj manžel a otec pan Jiří Farský, stále vzpomíná manželka a syn.V dubnu uplynulo 31 roků, kdy tragicky zahynul můj syn Jiří Farský, stále vzpomíná matka a bratr.2006-10-06