next up previous
Next: Vzpomínka Up: Krátké zprávy Previous: Naši jubilanti

Narozené děti

31. července se narodil Jaroslav Zdeněk

24. září se narodil Lukáš Neoral

Milý Jaroušku a Lukášku, přejeme Vám do života jenom samé nej, hodně sluníčka na nebi i v srdcích svých nejbližších. Rodičům blahopřejeme a přejeme, aby jste jim v životě přinášeli jenom samou radost.

Lenka Štrosová2006-10-06