next up previous
Next: Narozené děti Up: Krátké zprávy Previous: Školní časopis

Naši jubilanti

V měsíci říjnu, listopadu a prosinci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Jarmila Svobodová 2. října 70 let

Jaroslav Zeman 10. prosince 60 let

František Fingerhut 11. prosince 80 let

Božena Horáková 16. prosince 75 let

Anežka Karhanová 27. prosince 65 let


2006-10-06