next up previous
Next: Školní časopis Up: Krátké zprávy Previous: Krátké zprávy

Pouť v Hájku

Na přání mnoha starých poutníků - pamětníků poutí před rokem 1950 se v klášteře františkánů v Hájku konala i letos slavná hájecká pouť. Zúčastnili se jí řádoví bratři Bernard, Norbert a Benedikt, kteří jsou pamětníky kláštera před jeho zrušením komunisty. Poutní mše se konala v sobotu 11.9.99 v 11 hodin. Mši sloužili: páter Antonín Klaret, páter Michal a páter Moulík z Úhonic. Poutní den připravili bratři studující teologii: Filip, Didak, Josef, Justin. Mše byla sloužena pod barokním sloupem Panny Marie. Zúčastnilo se asi 300 poutníků. Hlavní hájecké pouti se vždy konaly k svátku narození Panny Marie (8.9.). Byly obnoveny po 49-leté přestávce v r. 1995, letošní pouť byla čtvrtá.Příští rok připomeneme konání této pouti v druhém čísle Chýnovin.

V Chýni dne 23.9.99 Pavel Fousek2006-10-06