next up previous
Next: Zahrádka Up: Napište nám ... Previous: Zamyšlení o společném životě

O čem jsou noviny?

Už nyní, před vydáním třetího čísla Chýnovin, slyším hlasy o tom, že se tyto noviny stávají prostředkem pro štvaní a napadání.

Co je vlastně posláním novin, ať vycházejí v Chýni pro její občany nebo v Praze pro celou republiku? Noviny mají přinášet informace, ať už o událostech, které se dějí právě teď, nebo o událostech dávno minulých.

Obojí má svojí cenu. Reflexe současných událostí proto, že se dotýkají života, který právě žijeme. Pohled do minulosti proto, že může přinést mnohá poučení.

Kritické zprávy o současném dění mohou u těch, kterých se týkají, budit pocit, že jsou štvavé. Ale mohly by jim také posloužit jako zrcadlo. To záleží na každém ze zúčastněných.

Budu první, kdo s radostí napíše o tom, co se udělalo dobře, o každém dobrém činu. Navíc, a to je nejvýznamnější, každý může reagovat, napsat, jak on vidí problém, a čtenář by měl slyšet názory všech stran.

V Chýni dne 15.9.1999 Pavel Fousek2006-10-06